1.Promocja jest organizowana przez sklep internetowy AWEG, specjalizujący się w sprzedaży biżuterii srebrnej i złotej, przeznaczonej dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci.

2.Promocja obowiązuje w okresie od 17.05.2024 roku do 26.05.2024 roku, chyba że zostanie wcześniej wycofana przez organizatora.

3. Rabat w wysokości 15% zostanie udzielony na produkt znajdujący się w koszyku zakupowym.

4.Rabaty nie łączą się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

5.Zniżki nie dotyczą kosztów dostawy ani opłat dodatkowych.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania promocji w każdym momencie bez podania przyczyny.

7.Wszelkie spory związane z promocją będą rozstrzygane przez organizatora na podstawie niniejszego regulaminu.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

9.Korzystając z promocji, Klient akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

10.Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej sklepu AWEG oraz może być udostępniony na życzenie Klienta.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu AWEG.